Nabídka praxí

Probační a mediační služba
Organizace:Probační a mediační služba
Studijní obor:Bezpečnostně právní činnosti
Kapacita:1
Adresa výkonu:Hybernská 18, 110 00 Praha
Kontaktní osoba:Mgr. Lukáš Herich, DiS.